معافیت های مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده: همان مالیات بر مصرف است و تولید کننده و توزیع کننده مالیاتی را پرداخت نمی کنند. با اجرای این سیاست طبیعتاً قیمت کالاها و خدمات مشمول این مالیات افزایش قیمت خواهند داشت ولی با توجه به معافیت های موجود بخش قابل توجهی از این کالا ها و خدمات مشمول این معاف […]

Read More