مشاوره مالی و مالیاتی

تعریف مالیات و انواع مشاوره : مالیات مبلغی است که از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت میکندتا خدمات به مردم ارائه دهد.اغلب مردم نسبت به مالیات حس خوبی ندارند و برخی هم با سرپیچی از مقررات تلاش می کنند تا از پرداخت مالیات های سرباز بزنند.اما همانطور که همیشه گفته ایم مشاوره مالی و مالیاتی در […]

Read More