داوری مالی

داوری مالی چیست؟ داوری قراردادها یکی ازمکانیسم های حل اختلاف است که برای حذف تشریفات ،افزایش سرعت رسیدگی و صرفه جویی در هزینه و وقت ایجاد شده است. داوری عمدتـاً در خصوص اختلافاتی است که جنبه خصوصی داشته و نظم عمومی را درگیر نکند.داور یا داوران با اعلام رضایت کتبی و با توافق طرفین در […]

Read More