حسابداری ( Accounting )

موسسه حسابداری موسساتی که وظایف حسابرسی ، اطمینان دهی ،مالیات ،مشاوره،ریاضیات و… را انجام میدهند. چهار موسسه بزرگ حسابداری عمومی در جهان وجود دارد: 1-دیلویت 2-ارنست اند یانگ 3-کی پی ام جی 4-پرایس واتر هاوس کوپرز این چهار شرکت اکثریت قریب به اتفاق حسابرسی های شرکت های پذیرفته شده در بورس ها و همچنین بسیاری […]

Read More