کاربرد گزارش حسابرسی

هدف از ارائه گزارش حسابرسی

از اهدافی که گزارش حسابرسی دارد، میتوان به بررسی صورت های مالی و ارزیابی آنها با توجه به شواهد و مدارک کافی ،جهت اظهارنظر در مورد صورت های مالی اشاره کرد که این گزارش به صورت کتبی ارائه می شود.حسابرسی صورت های مالی باید بگونه ای باشد که مشخص کند آیا صورت های مالی تهیه شده از تمام جنبه های با اهمیت،طبق اصول و موازین و استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب تهیه شده است یا خیر؟و در نهایت در گزارش حسابرسی باید نوع و حدود حسابرسی مشخص شود.

حسابرس باید برای نتیجه گیری، بسیاری از موارد رابررسی کند ازجمله اینکه تحریفهای اصلاح نشده در صورت های مالی با اهمیت است یاخیر؟و آیا صورت های مالی از تمام جنبه های با اهمیت طبق اصول و استانداردهای حسابداری تهیه شده یاخیر؟

ویژگی های یک گزارش حسابرسی مطلوب چیست

• ارزیابی کفایت اهم رویه های حسابداری

• ارزیابی معقول بودن برآوردهای حسابداری

• مناسب بودن رویه های حسابداری و هماهنگی آنها با استانداردهای حسابداری

• ارزیابی صورت های مالی از جهت مربوط بودن و قابل اتکا و قابل فهم و قابل مقایسه بودن اطلاعات موجود در آن

• ارزیابی عناوین مناسب در صورت های مالی

درنهایت حسابرس باید بتواند مناسب بودن نحوه اشاره یا توصیف استانداردهای حسابداری مبنای تهیه صورت های مالی را بررسی نماید.

شرکت ها یا موسسات به چه دلیل به دنبال گزارش حسابرسی هستند

• ارائه گزارش حسابرسی به اداره امور مالیاتی کشور

• ارائه گزارش حسابرسی به دلیل شرکت در مناقصه ها

• ارائه گزارش حسابرسی به دلیل ارتقا رتبه بندی شرکت ها

• ارائه گزارش حسابرسی جهت تاییدیه صورتهای مالی برای دعاوی حقوقی شرکا

• ارائه گزارش حسابرسی جهت ارائه به بانک برای دریافت تسهیلات بانکی و یا اخذ وام

موسسه حسابرسی محاسبان با به کار گیری کادری مجرب و حرفه ای در زمینه تهیه گزارش حسابرسی و در جهت تامین نیازهای شما گامی بلند برداشته و با ارائه خدمات از قبیل : مشاوره مالی و مالیاتی رایگان ، تهیه و تنظیم اظهارنامه ، اصلاح و تعدیل حساب ها ،تهیه گزارش حسابرسی ، تنظیم قرارداد حسابرسی ، تعیین ارزش شرکت و ارزشیابی سهام ، حسابرسی داخلی ، تهیه تراز آزمایشی و با آگاه سازی در زمینه هایی از جمله کاربرد گزارش حسابرسی و معافیت های مالیاتی و… شماعزیزان را راهنمایی مینماید و  تا رسیدن به موفقیت درکوتاه ترین زمان و پیشرفت روز افزون ، همواره همراه شماست.

دسته بندی ها :