نقش مالیات بر ارزش افزوده بر جامعه

رابطه مالیات بر ارزش افزوده با شهرداری ها:

مالیات بر ارزش افزوده در واقع درآمدی پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها و همینطور روستا ها بوجود آورده است و از زمان اجرای این قانون طبق گزارش سالیانه رسانه مالیاتی ایران ،منابع مالی مورد نیاز شهرداریها تامین شد و شهرداریها خدماتی نظیر ایجاد فضای سبز ، پارک ،اسفالت خیابان ها و معابر و … ارائه کرده اند.

 

رابطه بین مالیات بر ارزش افزوده و الگوی مصرف:

زمانی که اقتصاد یک کشور به دلیل وجود تحریم و رکود با مشکلات فراوانی برخورد می کند،از بهترین راه حل های این مشکلات و معضلات اقتصاد مقاومتی است که با بکار گرفتن این سیاست کشور میتواند به منابع و امکانات داخلی خود اکتفا کند و از سایر کشورها بی نیاز باشد.از انجا که مالیات بر ارزش افزوده به مصرف تعلق میگیرد و با میزان مصرف متناسب بوده و تغییر میکنداز عدالت مالیاتی بسیاری برخوردار است و خود این موضوع باعث کنترل مصرف خواهد شد.

 

رابطه مالیات بر ارزش افزوده و گسترش عدالت مالیاتی:

ساده ترین و در عین حال رایج ترین نوع مالیات امروزه مالیات بر ارزش افزوده است. از دیدگاه اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده ،همان تفاوت داده و ستانده می باشد و در تدوین قانون به معنای تفاوت ارزش کالاها و خدمات عرضه شده و کالاهای و خدمات خریداری شده در یک دوره معین است.

 

رابطه مالیات و توسعه و گسترش زیر ساختها و طرحهای عمرانی کشور:

در طی سالهای اخیر منابع راه اندازی زیر ساخت ها و طرحهای عمرانی عمدتاً از طریق مالیات ها تامین شده است،اما متاسفانه بدلیل نا آگاهی مودیان پرداخت مالیات و باور غلط آنان در مورد مالیات ،همواره آنان در تلاش هستند که از پرداخت مالیات فرار کنند. از آنجا رابطه بین پرداخت مالیات و دستاوردهای آن رابطه مستقیمی وجود دارد و مودیان با دیدن طرحهای عمرانی و زیر بنایی انگیزه بیشتری پیدا کرده و به پرداخت مالیات با دید مثبت مینگرند، لذا آگاه ساختن مودیان پرداخت مالیات در این باب ضروری است.

مالیات بر ارزش افزوده از دو قسمت مالیات و عوارض تشکیل شده و قانون گذار سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است که این عوارض را پس از وصول ، به شهرداری ها و دهیاری های هر منطقه اختصاص دهد که این نوع مالیات نسبت به مالیات های مستقیم آثارش بیشتر مشخص است. از آنجا که شهرداری ها و دهیاری ها با داشتن این منابع (عوارض) در احداث زیر ساختها و طرحهای عمرانی پیشرفت بیشتری دارند اگر مودیان پرداخت مالیات آگاهی لازم در این زمینه را داشته باشند تمایل بیشتری در جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از خود نشان می دهند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه مالیات بر ارزش افزوده ، مزایا و معایب آن ،معافیت های مالیات بر ارزش افزوده و تاثیرات مالیات بر ارزش افزوده بر عوامل مختلف جامعه از جمله عدالت اجتماعی ، رونق اقتصادی ، فاصله طبقاتی ، الگوی مصرف ، عدالت مالیاتی ،شهرداری ها ، دخانیات ، خدمات شهری ، آبادانی شهری و روستایی و … به سایت موسسه حسابرسی محاسبان مراجعه نموده و از مشاوره مالی رایگان در این زمینه بهره مند شوید.

دسته بندی ها :