مالیات غیر مستقیم

انواع مالیات غیر مستقیم:

الف) مالیات بر واردات

• حقوق گمرکی

• سود بازرگانی

• اتومبیل های وارداتی

• حق ثبت

ب) مالیات بر مصرف و فروش

• مالیات بر فرآورده های نفتی

• مالیات تولید الکل طبی

• مالیات نوشابه های غیر الکلی

• مالیات فروش سیگار

• مالیات اتومبیل

• مالیات اتومبیل های داخلی

• مالیات فروش خاویار

• مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل

• مالیات ضبط صوت و تصویر

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد مالیات غیر مستقیم و دیگر موارد حسابرسی با کارشناسان ما در موسسه حسابرسی محاسبان  در تماس باشید.

درهرشرایط و موقعیتی که قرار دارید موسسه حسابرسی و حسابداری محاسبان با همراهی شما ،موفقیت و پیشرفت را برایتان به ارمغان می آورد و خدماتی از قبیل : مشاوره مالی و مالیاتی رایگان ، تهیه و تنظیم اظهارنامه ، حسابرسی رتبه بندی شرکتها ، حسابرسی اخذ وام بانکی ، اصلاح و تعدیل حساب ها ،تهیه گزارش حسابرسی ، تنظیم قرارداد حسابرسی ، تعیین ارزش شرکت و ارزشیابی سهام ، حسابرسی داخلی ، تهیه تراز آزمایشی و … را به شما عزیزان ارائه می دهد.با اطمینان به ما آینده خود را ایمن سازید.

دسته بندی ها :