مالیات بر ارزش افزوده و برقراری عدالت اجتماعی

رابطه مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد عدالت اجتماعی :

عدالت اجتماعی در واقع به معنی این است که حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی رعایت شود و این زمانی امکان پذیر است و اتفاق می افتد که تمامی افراد جامعه به حق خود از ثروت و در آمد برسند و از مهمترین ابزار تحقق این امر وجود مالیات ها می باشد.مالیات در همه کشورها ،به ویژه در کشورهای جهان اول و پیشرفته از اهمیت بسزایی برخوردار است و هرچه پیشرفت و توسعه اقتصادی آن کشور بیشتر باشد مالیات نیز از اهمیت بیشتر ی برخوردار است.

بطوریکه در کشورهای پبشرفته بیشترین درآمد دولت و یا بهتر بگوییم منبع اصلی درآمد دولت ،مالیات می باشد. در کشور ما طی سال های اخیر در همین راستا اصلاحاتی صورت گرفته و ساختار درآمدی دولت اصلاح شده و اتکا به در آمدهای نفتی کاهش یافته زیرا اتکا به درآمدهای نفتی نوسانات شدید قیمت نفت در بازار را در پی دارد که سبب پیامدهای نامطلوب بر اقتصاد کشور می شود و استفاده و فروش بی رویه منابع نفتی آثار مخربی را برای نسل های آینده در پی داشته و آنان را از این منبع خدادادی محروم می نماید.

درواقع باید گفت که مالیات در هر کشوری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در کشورهای پیشرفته و جهان اول بیشترین منابع دولت ها از راه دریافت مالیات تامین می شود . بر همین اساس میزان درآمدهای یک دولت با میزان کارایی نظام مالیاتی رابطه مستقیم دارد . در حال حاضر  تمامی دولتها برای ایجاد تعادل اقتصادی دارای ابزارهایی هستند که با استفاده از آنها بر بازارهای اقتصادی و قیمت ها نظارت می کنند و قابل ذکر است که اجرای قانون مالیات ها و تاثیر آن بر ایجاد این تعادل اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی نقش ویژه ای به خود گرفته است.

در این بین مالیات بر ارزش افزوده نقش موثرتری داشته و بدلیل تمرکز بر خرید و فروش در تحقق عدالت اقتصادی نقش بسزایی دارد و مصرف هر شخص با مالیات پرداختی آن رابطه مستقیم دارد ،به این معنی که هرچه بیشتر مصرف کند بایستی مالیات بیشتری پرداخت نماید. مالیات بر ارزش افزوده به دلیل ویژگی هایی که دارد از طریق فروش کالا و خدمات ،هم ایجاد درآمد می نماید و هم با استفاده ویژگی بارز توزیع درآمد میتواند با از بین بردن نابرابری های درآمدی در اقتصاد ،موجب تحقق عدالت اجتماعی شود. در واقع رابطه مالیات بر ارزش افزوده و عدالت اجتماعی رابطه ای مستقیم است .

از اهداف مالیات بر ارزش افزوده میتوان موارد زیر را نام برد:

1- اهداف درآمدی

2- اهداف توزیعی

3- اهداف تثبیتی

4- اهداف تخصیصی

شایان ذکر است در بین این اهداف ، اهداف توزیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است به دلیل اینکه مالیات از صاحبان درآمد اخذ شده و در جهت از بین بردن فقر و فاصله طبقاتی و کاهش تراکم ثروت و تامین نیازهای اساسی برای همه و شفاف سازی معاملات و مبادلات اقتصادی در زمینه توسعه عدالت مورد استفاده قرا می گیرد .دولت از راه وصول مالیات بر ارزش افزوده و تقویت بنیه مالی برای ارائه خدمات بیشتر به جامعه و کم کردن بهره طبقات کم درآمد و با توزیع مجدد درآمدها در بین طبقات مختلف جامعه بصورت مطلوب ، راه های رسیدن به عدالت اقتصادی را هموار می سازد.

نکته: درآمد بدست امده از مالیات بر ارزش افزوده در امور سرمایه گذاری جهت توسعه ی زیر ساخت ها مصرف می شود و به این طریق چرخه تولید بازمی گردد .به همین دلیل است که کمک بسیاری به توسعه و گسترش عدالت مالیاتی نموده و همینطور باعث افزایش رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه مالیات بر ارزش افزوده ، مزایا و معایب آن ،معافیت های مالیات بر ارزش افزوده و تاثیرات مالیات بر ارزش افزوده بر عوامل مختلف جامعه از جمله عدالت اجتماعی ، رونق اقتصادی ، فاصله طبقاتی ، الگوی مصرف ، عدالت مالیاتی ،شهرداری ها ، دخانیات ، خدمات شهری ، آبادانی شهری و روستایی و … به سایت موسسه حسابرسی محاسبان مراجعه نموده و از مشاوره رایگان در این زمینه بهره مند شوید.

دسته بندی ها :