صورت های مالی

تعریف صورت های مالی :

صورت های مالی خلاصه اطلاعات ،وضعیت مالی و روند فعالیت سازمان های تجاری در صورت های مالی نمایش داده میشوند.صورت های مالی باید اطلاعات مفید و جامعی باشند تاتجار و سهام داران بتوانند به خوبی از این محتوا استفاده ،نحوه تجارت خود را پیش بینی ،برای فعالیت کسب و کار خود تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند.صورتهای مالی یک سازمان که سهامی عام میباشد باید زیر نظر قانون ،حداقل سالی یکبار توسط حسابدارانی که استخدام شرکت ها نمی شوند تهیه و بررسی شود.در این نوع حسابرسی ،حسابداران آزاد وضعیت صورت های مالی و اطلاعات انها راکه ارائه شده است رابررسی میکنند.

اهداف گزارشگری مالی : صورتهای مالی،برای دوره هایی که از قبل برنامه ریزی شده اند ثبت میشوند.معمولا این نوع صورت حسابها سالی یکبار،با قسمت هایی از سال تهیه میشوند و سود و زیان و نحوه عملکرد شرکت رانمایش میدهند.به همین خاطر عموما مالکین و سهامداران در بازه زمانی آخر سال این صورت ها را تهیه میکند.

 

اجزای صورتهای مالی:

الف) صورتهای مالی اساسی

1- ترازنامه

2- صورت سود وزیان

3-صورت جریان وجوه نقد

4-صورت سود و زیان جامع

ب) یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی

 

انواع گزارش مالی:

الف) گزارش عمومی: هدف از گزارش های عمومی، بیان وضعیت اقتصادی شرکت و سود آوری آن است.مخاطب گزارشهای عمومی ،سهامداران،سرمایه گذاران بالقوه،اعتبار دهندگان،سازمانهای آماری اعم از دولتی و غیر دولتی،ارگانهایی که باواحد اقتصادی مورد گزارش از نظرفعالیت تجاری رابطه طولی یا عرضی دارندو …. میباشد.

امروزه این اطلاعات در قالب چهار صورت مالی اساسی ( ترازنامه ،صورت سود و زیان ،صورت سود وزیان جامع و صورت جریان نقد )،یادداشتهای توضیحی همراه،گزارش مبنی بر استاندارد بودن و صحت اطلاعات این گزارشها و همچنین گزارش عملکرد مدیریت به همراه گزارش بازرس قانونی است.گزارشهای عمومی باید بتوانند اطلاعاتی در اختیار استفاده کنندگان قرار دهندکه آنها را در گرفتن تصمیم درست یاری کند و باعث گمراهی و تعبیر غلط نشود.چرا که تنها زمانی منابع مالی به صورت بهینه تخصیص میابند که تخصیص دهندگان اطلاعاتی مربوط و قابل اتکا و به موقع جهت تصمیم گیری دراختیار داشته باشند. همچنین گزارش های مالی عمومی در ارزیابی نقش مباشرتی مدیریت نیز مفید است به این مفهوم که آیا مدیریت واحد اقتصادی از منابعی که در اختیار داشته به بهترین نحو استفاده کرده است یا خیر.

ب) گزارشهای با هدف خاص : جهت بررسی موارد خاص و برای مصارف خاص تهیه میشوند وعمده این گزارشها عبارتند از گزارشهایی که برای مدیران شرکت تهیه میشوند که ممکن است روی فعالیت خاص واحد اقتصادی تمرکز داشته و بسیار تفضیلی باشد و یا گزارشی که در تعقیب پرونده های قضایی توسط بازرسان دادگستری تهیه میشوند یا اظهارنامه مالیاتی که استفاده کننده آن سازمان امور مالیاتی است.

 

ویژگی های تهیه گزارشهای مالی :

1- مربوط بودن : اطلاعات درون گزارش ،مربوط به موضوع مورد نظر تصمیم گیرنده باشد.

2- اتکا پذیری : اطلاعاتی قابل اتکاست که صادقانه،بی طرفانه، جامع و محافظه کارانه باشد.

3- قابل مقایسه بودن : اطلاعاتی که قابلیت مقایسه با اطلاعات دوره های دیگر مالی موجودیت اقتصادی یا موجودیت های اقتصادی همان صنعت را نداشته باشد فاقد ارزش است چراکه امکان مقایسه را از تصمیم گیرندگان میگیرد.

4- قابل فهم بودن : گزارشهای مالی باید برای استفاده کنندگان هدف قابل فهم باشد.به فراخور مخاطبین و میزان درک آنها از اطلاعات حسابداری بستگی دارد. خروجی سیستم حسابداری میبایست به شکلی باشد که درک آن برای عموم آسان باشد.

 

محدودیت های اثرگذار بر گزارشهای مالی:

یک گزارش ایده آل تمامی خصوصیات بالا را شامل میباشد در حالی که شرایط محیط در عمل باعث میشوند این خصوصیات در تضاد یکدیگر واقع شوند .برخی از این محدودیت ها به شرح زیرند:

1- به موقع بودن : تهیه گزارش ها به زمان نیاز دارد و هرچه بخواهیم خصوصیات کیفی مطلوبتری ارائه دهیم به زمان بیشتری نیاز خواهیم داشت. این در حالی است که گزارش های مالی تنها در زمان ارزش دارند.

2- غلبه منافع گزارش به هزینه آن : گزارش برای کمک به تصمیم گیری ذینفعان برای اخذ تصمیماتی است که به بالا بردن سود می انجامد.تهیه گزارش با صرف هزینه همراه است و هر چه بخواهیم خصوصیات کیفی مطلوبتری ارائه نماییم این هزینه ،افزایش میابد.هزینه تهیه گزارش نباید از منفعت بالقوه آن بیشتر شود،چرا که در این صورت نقض فرض شده است.

موسسه حسابرسی محاسبان با کادری مجرب و حرفه ای جهت ارائه صورت های مالی مفید و معتبر به منظور تهیه گزارش های جامع برای راهنمایی شما به سمت موفقیت خدمات مفیدی ارائه میدهد،امید داریم با اعتبار و تجربه خود شمارادررسیدن به اهدافتان یاری کنیم.جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره مالی و مالیاتی رایگان با ما در تماس باشید.

دسته بندی ها :