حسابرسی قانونی

تعریف حسابرسی قانونی :

حسابرسی در واقع رسیدگی به اسناد  و مدارک جهت میزان انطباق آنها با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری میباشد که حسابرس بعد از بررسی صورتهای مالی در مورد آنها اظهارنظر کرده و گزارش نهایی را تهیه میکند.در سالهای اخیر ،دعوت از حسابرسان برای ارائه خدمات (حسابرسی قانونی )به ویژه هنگام بروز اختلافات مالی ،گسترش فزاینده ای یافته است .  حسابرسی  قانونی در واقع مشابه خدمت پزشکان در امر (پزشکی قانونی )است.

برخی از مواردی که اجرای حسابرسی قانونی میتواند ضرورت یابد به شرح زیر است:

1- تقلب های تجاری یا کارکنان شرکت ها : گاهی در یک موسسه یا شرکت ، یک یا چند نفر از مدیران ، کارکنان یا اشخاص دیگر  بطور عمد، اقدام به تقلب و ارائه نادرست صوررتهای مالی نموده وبا هدف بدست آوردن مزایای مالی غیر قانونی که حق آنها نیست با انجام اقداماتی نظیر  : جعل و دستکاری ، تغییر اسناد و مدارک ،حذف بعضی از صورتهای مالی ،ثبت معاملات بصورت صوری و یا بکارگیری رویه های حسابداری نادرست و با سو استفاده از دارائی ها یا سرقت آنها ، اقدام به ارائه نادرست صورتهای مالی می نمایند.

حضور یک بازرس قانونی در حسابرسی صورتهای مالی  پس از شناسایی یکی از موارد تقلب در حسابها لازم است و برای کاهش ریسک وجود تقلب ضروری است.

2-خسارت تجاری – اقتصادی

3- اختلاف بین سهامداران یا شرکا : دراکثر موسسات و شرکتها گاهی در مورد مسائل مالی و تقسیم سود حاصل از فعالیتها،بین سهامداران و شرکا اختلاف نظر پیش آمده و بعضاً نتیجه این اختلاف ها عواقب ناگواری در پیش دارد که به شکایت از طریق مراجع قضایی منجر میشود و باعث هدر رفتن هزینه های اضافی و جبران ناپذیری می شودکه هیچ یک از طرفین  راضی به این شرایط نیستند.

موسسه حسابرسی محاسبان با کمک کادری مجرب و با تجربه ،اختلافات مالی بین شرکا و سهامداران را حل نموده و با تقسیم سود حاصله بصورت عادلانه، از هدر رفتن هزینه و زمان که جبران ناپذیر است،جلوگیری میکند.

دسته بندی ها :