بورس چیست؟

تعریف بورس قبل از آشنایی با بورس در ابتدا باید بگوییم که بازار چه مکانی است؟ بازار مکانی است که بین خریدار و فروشنده رابطه برقرار می شود و خرید و فروش صورت می گیرد. این معاملات می تواند از طرق مختلف صورت پذیرد ،هم میتواند در  مکان خاصی انجام شود و هم در شبکه […]

Read More