مالیات بر ارزش افزوده

تعریف مالیات بر ارزش افزروده:

مالیات غیر مستقیمی است که مصرف کننده (خریدار ) آن رابه همراه بهای خرید کالا یا خدمات می پردازدو دریافت کننده (فروشنده)موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.
از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه، چنین مالیاتی راپرداخته ولی مصرف کننده محسوب نمیشود،اینست که او حق داردکل مالیات ارزش برافزوده پرداختی خود را از کل (مالیات بر ارزش افزوده )های دریافتی کسر کرده و ما به التفاوت را به دولت بپردازد.دولت ها مصارف ویژه ای رابرای این مالیات در نظر میگیرند.این مالیات از مهمترین در آمدهای خزانه استانداریها،شهرداری ها و دولت های مرکزی محسوب میشودو معمولأ به حساب خزانه دولت مرکزی وارد و از آنجا طبق قانون بین استان ها و شهرها پخش میشود.
مالیات بر ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق میگیرد که در برابر پول در داخل کشور دادو ستد میشود،مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه ای در نظر گرفته باشند.به غیر از مالیات بر درآمد که مستقیما به میزان سودی که فرد مالیات دهنده کسب میکند بستگی دارد، سایر مالیات ها به سود و زیان بستگی نداشته و باید پرداخت شود.
بنابراین تمام کالاهایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند و نام آنها به تفکیک در قانون آمده می بایست مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت نمایند.
مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر بر اساس خود اظهاری و اظهارنامه تعیین میگردد.کلیه مشمولین موظف اند در پایان هر فصل(هر سه ماه یکبار) با فرجه 15 روزه مالیات بر ارزش افزوده خودرا اظهار کرده و پرداخت نماید.درغیر اینصورت باآنها برخورد قانونی خواهد شد.
در حال حاضر نرخ مالیات بر ارزش افزوده 9% است ،به این ترتیب هر تولید کننده و فروشنده ای موظف است این 9%را از خریدار دریافت و به حساب دولت واریز نماید.
به این معنی که غیر از تولید کننده اصلی ،هر واسطه ای موظف است یکبار مالیات برارزش افزوده را پرداخت و در مرحله بعد آن را ،از مشتری اش دریافت و به حساب دولت واریز نماید.

جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه با موسسه حسابرسی محاسبان درتماس باشید.

 

دسته بندی ها :