مالیات بر ارزش افزوده و رونق در اقتصاد

رابطه مالیات بر ارزش افزوده و رونق اقتصادی:

درحال حاضر مالیات بر ارزش افزوده از جایگاه ویژه ای به خصوص در کشورهای پیشرفته برخوردار است و به مهمترین منبع درآمد مالیاتی تبدیل شده و به دلیل ویژگی های مهمی و چشمگیر در زمینه درآمد زایی و شفافیت سازی به سرعت مورد استقبال بسیاری از کشورها و جوامع قرار گرفته است و در اصل به عنوان یکی از پیشرفته ترین و رایج ترین نظام مالیاتی جهان تبدیل شده است.

مالیات بر ارزش افزوده به دلیل مزیت های و ویژگی هایی که دارد درواقع چند سالی است که در کشور ما رایج شده و سهم قابل ملاحظه ای از درآمد دولت را تامین کرده ولیکن اهمیت مالیات بر ارزش افزوده تنها به دلیل تامین مخارج دولت نیست بلکه اثرات بسیاری به خصوص در زمینه اقتصادی و رونق اقتصاد داشته .درواقع رابطه مالیات بر ارزش افزوده و رونق اقتصاد ، رابطه ای مستقیم است.

برای اداره اموری از جمله عمران آبادانی یک کشور دولت به منابع متعددی نیاز دارد که بتواند اهداف خود را در این زمینه پیش گرفته و به مردم خدمت کند و کاستی های جامعه را بکاهد و سعی در حفظ و حراست افرادجامعه ،تربیت و سلامتی انسانها و رشد استعدادهایشان و … بنماید. طی سالهای اخیر دریافت مالیات اهمیت بیشتری پیدا کرده و دولت سهم بیشتری را به آن اختصاص داده است قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب رشدو توسعه اقتصاد میشود.

در کشور های پیشرفته دریافت مالیات بیشترین منابع مالی و درآمد دولت را به خود اختصاص می دهد و مهمترین منبع اصلی تامین درآمدهای داخلی ،از وصول مالیات هاست . افراد یک جامعه به این درک رسیده اند که برای پیشرفت و خدمات عمومی و طرح های زیربنایی توسط دولت از جمله نیروگاه های برق ، مراکز درمانی و بیمارستان ها ،پارک و مدارس و … ضروری است که بخشی از در آمد خودرا به عنوان مالیات به دولت پرداخت نمایند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه مالیات بر ارزش افزوده ، مزایا و معایب آن ،معافیت های مالیات بر ارزش افزوده و تاثیرات مالیات بر ارزش افزوده بر عوامل مختلف جامعه از جمله عدالت اجتماعی ، رونق اقتصادی ، فاصله طبقاتی ، الگوی مصرف ، عدالت مالیاتی ،شهرداری ها ، دخانیات ، خدمات شهری ، آبادانی شهری و روستایی و … به سایت موسسه حسابرسی محاسبان مراجعه نموده و از مشاوره مالی رایگان در این زمینه بهره مند شوید.

دسته بندی ها :