حسابرسی

حسابرسی چیست ؟

حسابرسی درواقع یکی از فرآیندهای کلیدی نظام اداری میباشد.این فرایند، صحت و سلامت و کیفیت مابقی فرایندهای جاری در دستگاه های اداری را تضمین میکند و از این رو همواره مورد توجه مدیران میباشد.

حسابرسی یک فعالیت مستمر و دائمی بوده و همواره مورد نیاز هرنهاد و سازمانی میباشد.هرسازمان یا شرکت یا موسسه ای به شیوه های مختلف و با اهدافی متفاوت،فعالیت های خود را حسابرسی  میکند.

حسابرسی فرایندی است بسامان به شکل جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی برای تعیین انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به اشخاص ذینفع میباشد..
حسابرسان ما بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی را بر عهده دارند و از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک ،مشاهده داراییها ،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ،شواهد لازم رابرای تعیین این که صورتهای مالی ،تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه میکندیا خیر، گردآوری میکنند.
معمولا معیار اصلی و مورد قبول ،اصول حسابداری یا استاندارهای حسابداری است.

انواع حسابرسی:

1- حسابرسی صورت های مالی

2- حسابرسی رعایتی

3- حسابرسی عملیاتی

4- حسابرسی قانونی

5- حسابرسی داخلی

خدمات حسابرسی ما:

• داوری مالی

• بازرسی قانونی

• حسابرسی داخلی

• حسابرسی مالیاتی

• نظارت بر امور تصفیه

• مشاوره مدیریت مالی

• ارزیابی سهام و سهم الشرکه

• طراحی و پیاده سازی سیستم مالی

• خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی

• حسابرسی صورتهای مالی وبررسی اجمالی

• حسابرسی عملیاتی ، ویژه و اجرای روشهای توافقی

• خدمات ارجایی توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چاچوب موارد بالا

• سایر موراد اعلام شده و تایید شده توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

 

از دیگرخدمات موسسه حسابرسی و حسابداری محاسبان میتوان به موارد زیر اشاره کرد خدماتی از قبیل : مشاوره مالی و مالیاتی رایگان ، تهیه و تنظیم اظهارنامه ، حسابرسی اخذ وام بانکی ، اصلاح و تعدیل حساب ها ،تهیه گزارش حسابرسی ، تنظیم قرارداد حسابرسی ، حسابرسی رتبه بندی شرکت ها ،تعیین ارزش شرکت و ارزشیابی سهام ، حسابرسی داخلی ، تهیه تراز آزمایشی و …

دسته بندی ها :