حسابداری ( Accounting )

موسسه حسابداری

موسساتی که وظایف حسابرسی ، اطمینان دهی ،مالیات ،مشاوره،ریاضیات و… را انجام میدهند.
چهار موسسه بزرگ حسابداری عمومی در جهان وجود دارد:
1-دیلویت
2-ارنست اند یانگ
3-کی پی ام جی
4-پرایس واتر هاوس کوپرز

این چهار شرکت اکثریت قریب به اتفاق حسابرسی های شرکت های پذیرفته شده در بورس ها و همچنین بسیاری از حسابرسی های شرکت های خصوصی را انجام می دهندو عملا یک انحصار در حسابرسی شرکت های بزرگ پدید آورده اند.

حسابدار رسمی

یک حسابدار رسمی،پس از گذراندن امتحانات جامعه حسابداران رسمی ایران و فیلترهای خاص از نظر آن جامعه پذیرفته شده و به عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران درآمده که حسابداران رسمی ایران در واقع ،به عنوان حسابدارهای قسم خورده سازمان امور مالیاتی کشور محسوب میشوند،به این معنی که وقتی که یک حسابدار رسمی صورت مالی را بررسی میکند و در گزارشات خود به سازمان امور مالیاتی اعلام میکند که صورتهای مالی پذیرفته است یا خیر ،مورد تایید این سازمان نیز عموما میباشد.

مفروضات حسابداری

1- فرض تفکیک شخصیت
2- فرض دوره زمانی
3- فرض تداوم فعالیت
4- فرض واحد اندازه گیری
5- فرض تعهدی

این مفروضان در قالب مبانی نظری استاندارهای حسابداری ایران و بر اساس شرایط اقتصادی و مناسبات حقوقی کشور به عنوان (مفروضات حسابداری)برشمرده شده اند.

اصول حسابداری

1- اصل هم زمانی
2- اصل افشا کامل
3- اصل تحقق درآمد
4- اصل بهای تمام شده تاریخی

جامعه حسابداران رسمی ایران:

1- هیأت مدیره
2- شورای عالی
3- مجمع عمومی
4- هیأت عالی نظارت

خدمات حسابداری

ثبت دفتر قانونی
• انجام انبارگردانی پایان سال مالی
• تنظیم گزارش فصلی خریدو فروش
• تنظیم اسناد حسابداری بصورت روزانه
• دفاع از اظهارنامه مالیاتی شرکت ها در دارایی
• تنظیم اظهارنامه مالیات ارزش افزوده برای هر فصل
• تهیه صورتها و خدمات مالی و گزارش خدمات مالی و مالیاتی سالیانه
• تهیه بهای تمام شده محصولات و خدمات مالی برای شرکتهای تولیدی
• تهیه وتنظیم لیست های حق بیمه کارکنان و مالیتهای تکلیفی بصورت مکانیزه
• تنظیم اظهارنامه مالیاتی و خدمات تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن
• تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و انجام امور مالی شرکتها با بهره گیری از نیروهای حرفه ای در تمام سطوح

موسسه حسابرسی و حسابداری محاسبان ،آماده ارائه خدمات به شما در زمینه حسابرسی و حسابداری میباشد.برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

دسته بندی ها :