تعیین ارزش شرکت و ارزشیابی سهام

روش های تعیین ارزش شرکت و ارزشیابی سهام

حسابرسی های مستقل بسیاری به صورت اختیاری جهت تعیین وضعیت مالی شرکت در هنگام ورود و خروج شرکا و یا ارائه صورت های مالی مورد قبول صورت می گیرد که این حسابرسی تحت مقررات هیچ یک از قوانین نیست. این حسابرسی ها اگرچه در قانون و مقررات نیست ولیکن طبق اصول پذیرفته شده و استانداردهای مورد قبول حسابرسی می باشدو اگر این وظیفه به اشخاص دارای صلاحیت ومجرب سپرده شود مطمئنا حسابرسی را طبق مقررات حرفه ای و استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی انجام میدهند.

استفاده از تجارب کشورهایی که در این زمینه فعالیت و عملکردی بهینه داشتند  و نحوه ی استفاده از روش های آنها کمک زیادی به دست اندرکاران می کند.روش ها و تکنیک هایی که برای ارزشیابی سهام وجود دارد فقط به عنوان یک چارچوب نظری استفاده می شود و نشان دهنده ارزش واقعی شرکت نمی باشد. استفاده از روشهای علمی و کاربردی و عواملی که در تعیین ارزش یک شرکت موثرند، بسیار بااهمیت بوده و شناخت این روش ها در اجرای صحیح و بهینه ی این فرایند سهم بسزایی دارند.

به عنوان مثال روش ارزیابی شرکت هایی که سرمایه گذاری ارزی بالایی دارند و دارای تکنولوژی پیشرفته ای هستند با سایر شرکت ها مشابه نیست.این امر همه شرکت های پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس را دربرمی گیرد و مختص سازمان های پذیرفته شده در بورس نیست. طی چند سال اخیر این موضوع ، بدلیل شتاب در جذب سرمایه های خارجی و همچنین واگذاری شرکت های تحت پوشش دولت، از اهمیت خاصی برخوردار است.

مهمترین روشهای تعیین ارزش شرکت ها و ارزشیابی سهام آنها چیست

 ارزش دفتری سهام

در این روش برای بدست اوردن ارزش دفتری هرسهم، دارایی های شرکت را پس از کسر بدهی ها که جواب حاصل همان حقوق صاحبان سهام است در نظر گرفته ، به تعداد سهام عادی منتشر شده تقسیم می کنیم.این روش ملاک مطمئنی برای تعیین ارزش سهام نیست و متاثر از روشهای حسابداری است.

 ارزش سهام بر مبنای قیمت جایگزینی دارایی ها پس از کسر بدهی ها

از آنجا که ارزش دفتری ، ملاک مطمئنی برای ارزشیابی سهام نیست،برای رفع نقص و کاستی روش ارزش دفتری ،میتوان از این روش استفاده کرد. به این صورت که ارزش روز دارایی های ثابت مانند اموال ، ماشین آلات و تجهیزات شرکت و دارایی های نامشهود از جمله سرقفلی ،امتیازات آب و برق و … که به دلیل گذشت زمان و تورم ارزش آن ها تغییر یافته ، ارزیابی می کنیم.این ارزیابی میتواند توسط شاخص های اقتصادی بانک مرکزی یا کارشناسان انجام شود.

از طرفی باید برخی دارایی های جاری مانند بدهکاران که ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای آنها کافی نیست و همچنین ذخایر مالیاتی ،مورد ارزیابی قرار گیرند.پس از جایگزینی این مقادیر در ترازنامه و بعد از کسر بدهی ها از دارایی های شرکت ،مقدار حقوق صاحبان سهام مشخص میشود که جواب حاصل را بر تعداد سهام عادی تقسیم نموده و ارزش هر سهم را بدست می آوریم. این روش اگرچه کاملتر از روش ارزش دفتری است اما بی نقص هم نیست.یکی از این نقایص این است که به بازدهی و سودآوری شرکت توجه چندانی نمیشود و ممکن است ارزش سهام آنها مقدار بالایی را نشان دهد در صورتی که بازدهی چندانی نصیب سهامدار نمی شود و یا بالعکس این قضیه هم ممکن است اتفاق بیفتد.

 ارزش سهام با فرض تداوم فعالیت

در این روش ارزش سهام بافرض اینکه فعالیت شرکت و سودآوری آن ادامه دارد محاسبه میگردد. در این حالت سودآوری سالیان آتی نیز بر قیمت سهام موثر است.

ارزش سهام با فرض انحلال

در این روش فرض براین است که شرکت رو به انحلال است و دارایی های شرکت بایستی فروخته شده و سهم بستانکاران نیز پرداخت شود آنگاه مبلغ باقیمانده بین سهامداران تقسیم شود.این روش چندان مورد استفاده قرار نمیگیرد بدلیل اینکه تنها زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که شرکت رو به انحلال باشد.ارزش سهام با فرض انحلال ، معیاری حداقل برای ارزش سهام در نظر میگیرد و ارزش سهام از آن کمتر نخواهد شد.

 ارزش ذاتی سهام

معیار تصمیم گیری سرمایه گذاران ارزش ذاتی سهام است که به آن ارزش واقعی و یا ارزش تئوریک نیز گفته میشود . در این روش ارزش سهام از طریق تعیین عایدات و جریانات نقدی آتی متعلق به هر سهم مانند سود سالیان آتی تعیین میشود.این کار توسط نرخ بازده مورد انتظار سهامدار انجام میشود.

ارزش سهام با استفاده از سود انباشته هر سهم و کسری ذخایر مالیاتی هر سهم

در این روش که جنبه کاربردی دارد ابتدا مجموع ارزش فعلی هر سهم با یک نرخی معین و سود انباشته متعلق به هر سهم را در نظر گرفته و میزان کسری ذخایر مالیاتی در صورت وجود از آن کسر میگردد و جواب حاصل ارزش هرسهم را نشان میدهد.

ارزش سهام با استفاده از ضریب

دراین روش ضریب صنعت یک شرکت مورد توجه قرار میگیرد ، به این صورت که نسبت قیمت به درآمد صنعتی که آن شرکت دارد بدست آمده و جواب حاصل در سود هر سهم ضرب میشود و حاصل آن ارزش سهام است.این روش کاربرد چندانی نداشته و بیشتر جنبه نظری دارد.

 ارزش سهام بااستفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ ارز

مقدار سرمایه گذاری ارزی در یک شرکت نقش مهمی در تعیین ارزش آن دارد بخصوص زمانی که نرخ ارز رشد بیشتری دارد. در واقع در این روش لازم است که میزان سرمایه گذاری ارزی و ارزش روز آن مشخص شود.

 ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ تورم

در تعیین ارزش دارایی ها باید به این نکته توجه کنیم که نرخ تورم فاصله بین قیمت تمام شده و ارزش روز را زیاد میکند و تاثیر زیادی بر ارزش دارایی های یک شرکت دارد. در واقع تورم ارزش دارایی های یک شرکت را بالابرده و باعث رشد سرمایه اولیه ی شرکت می شود و مقدار واقعی خود را نشان می دهد . در این روش سرمایه تعدیل شده بانرخ تورم از مقاطع زمانی مربوط به تاسیس شرکت و تغییرات سرمایه آن تازمان تعیین ارزش شرکت ،میانگین نرخ تورم و جمع نمودن این مقادیر و همچنین اضافه کردن سود و زیان اندوخته های شرکت در زمان ارزشیابی آن به این مقادیر، ارزش روز سرمایه به دست می آید.

 

در نهایت باید گفت که هریک از این روشها به تنهایی کامل نبوده و نشان دهنده ارزش سهام نمی باشد. بهترین راه این است که از چند روش به طور همزمان برای ارزشیابی سهام استفاده کرد .
نکته : البته در استفاده از روشهای تعیین ارزش سهام باید به این نکته توجه کرد که هرعاملی که بیشترین تاثیر را بر ارزش سهام دارد درنظر بگیریم.
نکته : مواردی دیگری وجود دارد که بر تعیین ارزش سهام موثر است ازجمله شایعات و تاثیر آن برمسائل روانی جامعه.بدیهی است اگر جامعه و خریداران و سرمایه گذاران بازار بورس انتظار گرانتر شدن و یا ارزانتر شدن سهام را داشته باشند،این موضوع بر قیمت سهام تاثیر میگذارد.چنانچه سرمایه گذاران انتظار گرانتر شدن در بازار سهام را داشته باشند،دارایی های خود را تبدیل به سهام می کنندو این عمل باعث فشار تقاضا در بازار سهام شده و موجب گرانتر شدن سهام در زمان جاری میشود. برعکس این موضوع هم صادق است.

برای اطلاعات بیشتر در این مبحث به سایت موسسه حسابرسی محاسبان مراجعه نمایید و درهرشرایط و موقعیتی که قرار دارید موسسه حسابرسی و حسابداری محاسبان با داشتن کادری مجرب و اگاه به مسائل روز حسابداری و حسابرسی ، برای  شما موفقیت و پیشرفت به ارمغان می آورد و با ارائه خدماتی از قبیل : مشاوره مالی و مالیاتی رایگان ، تهیه و تنظیم اظهارنامه ، اصلاح و تعدیل حساب ها ،تهیه گزارش حسابرسی ، تنظیم قرارداد حسابرسی ، تعیین ارزش شرکت و ارزشیابی سهام ، حسابرسی داخلی ، تهیه تراز آزمایشی و با آگاه سازی در زمینه هایی از جمله کاربرد گزارش حسابرسی و معافیت های مالیاتی و… شماعزیزان را راهنمایی مینماید.

دسته بندی ها :