استانداردهای حسابرسی

تعریف استانداردهای حسابرسی

استانداردهای حسابرسی معیاری برای اندازه گیری و سنجش کیفیت کار حسابرسان میباشد. برای اولین بار انجمن حسابداران امریکا استانداردهای ده گانه را را در سال 1947 طبقه بندی و معرفی کردند.امروزه به دلیل تغییرات محیط حسابرسی ، این استانداردها تعدیل و تغییر یافته و شامل استانداردهای زیرشده است:

1- استانداردهای عمومی

2- استانداردهای عملیات ( رسیدگی )

3- استانداردهای گزارشگری

استانداردهای عمومی حسابرسی چیست

این استانداردها توسط شخص یا اشخاصی اجرا می شود که دارای صلاحیت بوده و آموزش  فنی لازم به عنوان حسابرس را دیده باشد.این استانداردها در تمامی موسسات دولتی و غیر دولتی که برنامه ی آنها حسابرسی فعالیتها و برنامه ها و وظایف دستگاه های دولتی و سازمان های غیر انتفاعی و … است، استفاده می شود. حسابرس یا حسابرسان در تمامی مواردی که صورت های مالی را حسابرسی می کنند لازم است ،استقلال رای داشته باشند و در رسیدگی و گزارش حسابرسی تهیه شده باید مراقب حرفه ای لازم را رعایت کنند .

استانداردهای عملیات (رسیدگی )چیست

در اجرای استانداردهای عملیات ، حسابرسی باید از برنامه ریزی کافی و مناسب برخوردار بوده و در صورت وجود کارکنان ،باید بر کار آنان نیز نظارت مناسب و دقیق صورت گیرد.به مفهوم  کلی یعنی کارکنان باید به شکلی صحیح و مستقیم سرپرستی شوند تا مشخص شود که آیا اهداف حسابرسی در جریان صحیح قرار گرفته یا خیر ؟البته سرپرستی صحیح به شکلی است که باید کارکنان آموزش لازم را ببیند.

در استانداردهای عملیات،حسابرسان باید قوانین و مقررات را طوری برنامه ریزی کنند که بتوانند با اطمینان معقول از کشف موارد خلاف به اهداف حسابرسی بطور صحیح و کامل دست یابند.آنها باید مدارک لازم و کافی جهت تایید قضاوت هایشان در مورد کنترل ها داشته باشند و کنترل های مدیریتی را بصورت کامل درک کنند و با استفاده از مدارک مربوط  و شواهد کافی به یافته های معقولی دست یافته و نتایج کارشان را در فرم کاربرگ های ثبت و نگهداری کنند.

کاربرگها باید بصورت جامع ارائه گردد و اطلاعات لازم و کامل را داشته باشد. این کاربرگ ها باید بسیار روشن و واضح حاوی اطلاعاتی باشد که قضاوت های یک حسابرس را بتواند براحتی به اثبات برساند و از طریق این اطلاعات، یک حسابرس مجرب بتواند بدون نیاز به راهنمایی و ارتباط با حسابرس قبلی از او پشتیبانی کند.

نکته:یک حسابرس باید شواهد و مدارک کافی و مطمئن از طریق پرس و جو و بازرسی و مشاهده بدست آورد تا بر مبنای آنها بتواند صورتهای مالی را مورد رسیدگی قرار دهد و اظهار نظر کند.

نکته: یک حسابرس در رسیدگی و تهیه گزارش حسابرسی باید مراقبت حرفه ای لازم را به عمل آورد.

استانداردهای گزارشگری چیست

بر اساس استانداردهای گزارشگری ،گزارش حسابرسی باید حاوی اطلاعاتی باشد که مشخص کند صورتهای مالی ،طبق اصول و استاندارهای حسابداری تهیه شده است یا خیر.این گزارش باید بصورت مکتوب باشد و نتایج هر رسیدگی به آن انتقال یابد.

چرا گزارش حسابرسی بصورت کتبی تهیه میشود

حسابرس با گزارش حسابرسی بصورت مکتوب، میتواند نتایج حسابرسی صورت های مالی یک موسسه و یا شرکت را به تمامی مسئولان در کلیه سطوح برساند که در این حالت نتایج حسابرسی، بدلیل اینکه در معرض دید و بازرسی همگان است کمتر در مظان سوء تفاهم قرار میگیرد و در نتیجه پیگیری را تسهیل می نماید.ارائه گزارش حسابرسی باید به موقع بوده تا در زمان مناسب به دست مقامات مسئول سازمان تحت رسیدگی ،مراجع ذیصلاح و سازمان هایی که که وجوهی به سازمان تحت رسیدگی پرداخت کرده اند برسد و مسئولان و مقامات و اشخاص ثالث بتوانند از آن استفاده کنند ،مگر آنکه منع قانونی یا ملاحظات دیگری در پی داشته باشد.

در محتوای گزارش حسابرسی باید اهداف و حوزه عمل بیان شده و بصورت کامل ، دقیق ، مختصر ، شفاف و قابل اثبات باشد.

نکته :اطلاعات افشا شده در صورت های مالی بطور منطقی کافی تلقی میشود مگر در گزارش خلاف آن بیان شود.

گزارش حسابرسی باید حاوی یک اظهار نظر باشد و یا اینکه  درمورد صورت های مالی بطور کلی  نمیتواند نظری اظهارکند . البته درحالتی که نمیتواند نظری اظهار کند ،باید دلایل آن را بیان کند.زمانی که نام حسابرس با صورت های مالی به نحوی ارتباط میابد، باید در گزارش به طور صریح و واضح هرگونه رسیدگی و میزان مسئولیتی که بر عهده دارد بیان شود.

موسسه حسابرسی محاسبان با کادری مجرب و حرفه ای آماده ارائه خدمات حسابرسی و تهیه گزارش حسابرسی و … به شما می باشد.جهت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

دسته بندی ها :