ارزش افزوده چیست

تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده :

در فرآیند تولید، هرکالا مراحلی را طی می کند تا به مرحله نهایی و در نهایت به دست مصرف کننده برسد . در هر مرحله بر ارزش اقتصادی آن کالا  افزوده شده و  در نهایت به دست خریدار نهایی میرسد که به این ارزش اضافه ،ارزش افزوده میگویند . در واقع مالیات بر ارزش افزوده بر این قیمت اضافه شده تعلق میگیرد و در هرمرحله از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش در طی یک دوره معین بدست آمده و دریافت می شود . تولیدکنندگان در هرمرحله مالیات برارزش افزوده را بر قیمت تمام شده کالا افزوده و در نهایت آن را از خریدار نهایی می گیریند. این مالیات دراصل مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف مینماید.در واقع مالیات بر ارزش افزوده روشی بهتر جهت حرکت به سمت تحقق اهداف اقتصادی است .

در اقتصاد کلان ارزش افزوده در یک کلام به معنای مابه التفاوت ستانده و داده و یا فروش منهای خرید می باشد. درواقع مالیات از مهمترین ابزارهایی است که دولت ها برای کسب درآمد از آن استفاده می کنند.از طریق مالیات دولت ها می توانند اهداف بسیاری را دنبال کنند از جمله تامین مخارج سرمایه گذاری و سرمایه در گردش دولت و از طرفی از مالیات ها می توانند در جهت توزیع عادلانه ثروت و درآمد تمامی افراد کشور و همنطور در راستای تحقق اهداف و فعالیت هایی در زمینه افزایش امنیت ،بهداشت و آموزش و … استفاده کنند.

ذکر این نکته لازم است که بدانیم در سالهای بعد از انقلاب ،به تدریج دولتمردان و سیاستگذارات دریافتند که درآمد نفت برای تحقق اهداف اقتصادی و تامین استقلال مالی کفایت نمی کند و از این رو مالیات را به عنوان مهمترین درآمد دولت در نظر گرفتند.

توسعه اقتصادی به چه معناست:

رشد اقتصادی توأم با تغییرات اساسی در اقتصاد و افزایش و پیشرفت ظرفیت های  تولیدی ،فیزیکی ،انسانی و اجتماعی .در راستای رشد و  توسعه اقتصادی نهادهای اجتماعی نیز دستخوش تحول می شوند.در نتیجه میتوان گفت مالیات ها از مهمترین  ابزارهایی است که سبب توسعه اقتصادی در جوامع می شود.

اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده:

1- استفاده از فناوری های روز

2- جلب اعتماد و تکریم مودیان

3- ارتقای کیفیت نظام مالیاتی کشور

4- تسهیل خدمت رسانی به افراد جامعه

5- تلاش و کوشش در جهت رضایتمندی افراد جامعه

6- افزایش دسترسی مودیان به مراکز و حوزه های مالیاتی

برای اطلاع بیشتر در زمینه مالی و مالیات به سایت موسسه حسابرسی محاسبان مراجعه و از مشاوره رایگان مالی و مالیاتی ،مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری برخوردار شوید.

دسته بندی ها :